Kiến thức cơ bản: Góc Độ Cắt

Góc độ trong cắt tóc là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong việc tạo ra Kiểu tóc. Góc độ theo thang 90 Hệ góc độ này lấy góc nhỏ nhất là 0 độ, lớn nhất là 90 độ. Chuẩn hướng xuống đất ( hướng 6 giờ ) hoặc phương ngang ( hướng […]